Årsmøte 2019

Det avholdes Årsmøte i Nordre Averøy Vannverk SA den 20. Mars 2019 kl 1830.

Møtet finner sted hos Anne Marit selskapslokaler i Smevågen/Bremsnes. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden den 8 mars. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest den 4 mars.


Årsmøtedoc 001.pdf