Priser og avgifter

Prisliste

Vedlagte dokument viser en oversikt over våre gjeldende vannavgifter.

Om du har spørsmål relatert til vannavgifter eller andre kostnader med å få lagt inn vann etc så ta kontakt på mail eller telefon.

 

prisliste