12.12.2017

Kirkevågen og Sykehjemmet 12.12.17.pdf