Om oss

Nordre Averøy Vannverk SA er plassert ved Storvatnet som også er råvannskilden til drikkevannet som produseres. Anlegget er privat eiet og ble bygget i 1972 og har siden blitt modernisert flere ganger. 

Det er i dag tre ansatte ved anlegget og det er døgnkontinuerlig beredskap hele året. Alle hus og grunneiere som er koblet på anlegget er andelseiere.

Det avholdes årsmøte en gang pr år hvor andelseierne velger sitt styre og behandler budsjett og andre årsmøtesaker. Pr dato er det 1259 andelseiere i Nordre Averøy Vannverk.

Anlegget består i dag av to separate renseanlegg hvor det benyttes membranteknologi for å rense vannet for humuspartikkler og bakterier. I tillegg til membrananleggene blir vannet behandlet med UV belysning som en ekstra sikkerhet mot bakterier. Det blir tatt vannprøver som analyseres på eksternt akkreditert laboratorium flere ganger pr måned og kvaliteten er svært god gjennom hele året (resultatene fra vannprøvene finner du på hjemmesiden).

Rent vann pumpes ut på ledningsnettet og inn på to høydebasseng. Ett basseng ligger på Bruhagen, over AK banen, og det andre ligger på Røsandberget, Til sammen rommer bassengene over 3000 tonn vann. Ledningsnettet dekker hele Bruhagenområdet og frem til Sørvika i retning Bådalen, til Engvika i retning Kvernes, til Hjelset, Kristvika, Naustvollan, Ekkilsøya, Bremsnes ,Øksenvågen og Sveggen.

Nordre Averøy Vannverk er fysisk koblet til Folland vannverk og begge vannverkene kan således levere vann til hverandre om det skulle oppstå feil på ett av renseanleggene. Leveringssikkerheten er dermed godt ivaretatt for våre abonnenter.

Om det skulle oppstå ledningsbrudd eller andre avvik i vannforsyningen vil vi varsle alle husstander med SMS meldinger. For mere informasjon kan du gå til hjemmesiden for å finne detaljer om varighet og omfang. Du kan også ringe vår vakt telefon for å få informasjon.

Om du har spørsmål om vannverket eller vann generelt så kan du kontakte oss på telefon eller mail.

 

Styret

Leder: Jan Erik Øksenvåg
Tlf +47 91636025
Mail: jan.erik.oksenvag@kontali.com

Nestleder: Åsa Fredly
Styremedlem: Tor-Finn Isaksen
Styremedlem: Trond Ramstad
Styremedlem: Astrid Vågen Jørpeland

 

Kontakt oss