Vannanalyser og grenseverdier for drikkevann

Analyseresultater finner du under fanen "Vannanalyser".

Om du ønsker å vite mere om hva de forskjellige analyseparameterne innebærer så kan du åpne vedlagte dokument som viser et utdrag av de vanligste analyseparameterne for mikrobiologiske og kjemisk/fysiske parametere. Har du spørsmål om analysene eller annet rundt vannkvalitet så ta kontakt med oss.


Grenseverdier drikkevann.pdf